dimarts, 26 de maig de 2009

Tema 11: Una època de canvis socials

El creixement de les ciutats a partir del segle XVIII va ser, entre altres, per les següents causes:
- L'augment de l'esperança de vida
- Disminució del nombre d'epidèmies
- Descens de la mortalitat infantil

Les noves indústries cada vegada necessitaven més mà d'obra i els fills de pagesos no podien viure del que produïa la terra.